İdari Kadro

Okul Müdürü

Akıllı Kolej Ovacık Kampüsü olarak, Akıllı Kolejlerin vizyon ve misyonu geniş bir müessese olma prensibine uygun hareket etmek temel gayemizdir.Öğretim boyutu itibariyle teorik bilgileri gerektiği gibi almış, aldığı bu bilgileri uygulamalı olarak pratiğe aktarma becerisini edinmiş ve kendisine akademik eğitimi de hedef olarak seçmiş öğrenci profili oluşturmayı hedeflerken; okulun eğitim boyutu itibariyle kendi ayakları üzerinde durabilen, mensubu olduğu milletinin temel değerleri noktasında şuur oluşturmuş fertler yetiştirmek amacımızdır.

Ahmet Sami YEGİN

Akıllı Kolej Keçiören Teknoloji Kampüsü Okul Müdürü